Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Lõppesid M1.2, M2.1, M2.2 taotlusvoorud

17.02.2023 lõppes projektitaotluste vastuvõtt järgmistesse MTÜ Partnerid meetmetesse:
Meede 1.2 – Kohaliku kultuuri arendamine
Esitati 10 taotlust esialgse abikõlbuliku maksumusega 60 720,26 eurot, toetust taotleti 54 362,18 eurot.
Meetme eelarve on 30 000 eurot.

Meede 2.1 – Ettevõtluse investeeringud
Esitati 23 taotlust esialgse abikõlbuliku maksumusega  327 531,36 eurot, toetust taotleti 185 792,02 eurot.
Meetme eelarve on 83 206 eurot.

Meede 2.2 – Ettevõtlikkuse ja konkurentsivõime tõstmine
Esitati 1 taotlus esialgse abikõlbuliku maksumusega  11 000 eurot, toetust taotleti 9 900 eurot.
Meetme eelarve on 20 000 eurot.