Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Organisatsioon

MTÜ Partnerid tegevuspiirkond hõlmab nelja Lääne-Virumaa kohalikku omavalitsust: Viru-Nigula vald, Haljala vald, Rakvere vald, Vinni vald.

Mittetulundusühing Partnerid asutati 4. mail 2006. a. kuue omavalitsuse (Haljala vald, Kunda linn, Rakvere vald, Sõmeru vald, Vinni vald ja Viru-Nigula vald) territooriumil. Asutamise hetkel oli liikmeid 28. MTÜ Partnerid asutamiseni jõuti ettevalmistavate tegevuste kaudu, milleks olid kolme sektori koostööprojektid ja LEADER-tüüpi meetme teabepäevad.

MTÜ Partnerid on kasumit mittetaotlev organisatsioon, mille põhilisteks finantseerimisallikateks on liikmemaksud, sihtfinantseerimine LEADER-ist ja teistest fondidest.

MTÜ Partnerid kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek, milles iga liiget esindab volitatud esindaja. MTÜ Partnerid tegevusgrupi tegevust juhib ja seda esindab juhatus, mis on 12-liikmeline ning partnerluspõhimõtte alusel koosneb 4 KOV-i, 4 ettevõtjate ja 4 MTÜ-de esindajast.

Organisatsiooni teenused on suunatud kohaliku elu arendamisele. MTÜ Partnerid teeb koostööd oma piirkonna KOV-ide, MTÜ-de ja ettevõtjatega, et parandada elu- ja ettevõtluskeskkonda maal ning toetada kohalikku initsiatiivi. Kohaliku tegevusgrupi kogemus tuleneb iga liikme kogemusel tekkinud koostoimest.

MTÜ Partnerid tegevust on võimalik toetada sõnaliselt, tegudega ning ka rahaliselt.

Oodatud on kõik  ettepanekud, mõtted ning ideed piirkonna arendamiseks ja nähtavaks tegemiseks. Võimalik on osaleda vabatahtlikuna mõne huvitava projekti juures. Kõiki tublisid toetajaid saame soovi korral mainida oma kodulehel ja infomaterjalides.

Võta meiega ühendust https://mtupartnerid.eu/kontaktid/, kui soovid panustada  Partnerite  piirkonna hüvanguks.

Rahalise toetuse võib kanda MTÜ Partnerid arveldusarvele EE631010220061383015 selgituseks “sponsorlus või toetus”.

Ootame Teid meie büroos Rakveres Laada 27, 2.korrusel (Laada tn (Benu Apteegi) poolse sissepääsu juures asuva liftiga või treppi mööda)

E-R 9:00 – 16:00

Lõuna 12:00- 12:30