Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Projektitaotluste hindamine

MTÜ PARTNERID PROJEKTITOETUSE TAOTLUSTE MENETLEMISE, HINDAMISE JA PAREMUSJÄRJESTUSE KOOSTAMISE TÖÖKORD (kehtib alates 10.10.2021.a)

Töökord sätestab MTÜ Partnerid LEADER meetme raames antava projektitoetuse taotluste dokumentide menetlemisega seotud toimingud. Lisaks käesolevale korrale lähtub ühing Maaeluministri LEADER toetuse määrusest, MTÜ Partnerid 2014-2022 strateegiast ning PRIA kinnitatud MTÜ Partnerid rakenduskavast.

HINDAMISKRITEERIUMID 2023

Meede 1.2

Meede 2.1

Meede 2.2

Meede 2.3

HINDAMISKRITEERIUMID 2022

Meede 1.1

Meede 1.2

Meede 2.1

Meede 2.2

Meede 2.3

HINDAMISKRITEERIUMID 2021

Meede 2.3

HINDAMISKRITEERIUMID 2016-2021

Meede 1.1

Meede 1.2

Meede 2.1

Meede 2.2