Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Toetuse saajale

Investeeringute teostamise tähtajad

Investeeringutoetuste abil projektide elluviimiseks on toetuse saajatel reeglina aega kaks aastat alates PRIA poolt taotluse rahuldamisest. Taotluses lubatud tegevuste elluviimine on sätestatud maaeluministri määrusega.

Toetuse saajad, kes on saanud taotluse rahuldamise otsuse, kuid teavad kindlalt, et siiski ei soovi planeeritud investeeringuid ellu viia, saavad toetusest loobuda, esitades sellekohase avalduse PRIAle. Avalduse esitamiseks ei pea ootama tegevuste elluviimise tähtaja saabumist. 

Tähistatavad objektid ja tegevused

Maaelu arengukava (MAK 2014-2020) toetuse abil rahastatud või toetust tutvustav projekt või tegevus tuleb sellest teavitava infoga tähistada. Selleks tuleb toetuse saajal kasutada nõuetekohast Maaelu Arengukava logo ning Euroopa Liidu embleemi, mis paigaldatakse üldsusele hõlpsasti nähtavale kohale (võimalusel hoone sissepääsu juurde).

Logo ja Euroopa Liidu embleemiga tuleb tähistada muuhulgas:

1) ehitis;

2) masin, seade;

3) meene;

4) info- ja reklaammaterjal;

5) üritus;

6) digitaalne infokandja ja materjal, paigutatuna pakendile või tootele ning selle esilehele, -kaadrile, -pildile;

7) televisioonisaade, artikkel ja muu tekst tehniliselt võimalikul ja sobival viisil;

8) trükimeedia (näiteks infolehed) või avalikkusele suunatud veebilehe kuulutus (nt netireklaam).

Detailsemat infot tähistuse kohta vaata palun siit.