Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Meie projektid

Kohaturundus kui küla arengu võti (I osa)

MTÜ Partnerid meede 1.2 ühisprojekt

Partner: Vinni Vallavalitsus

Eesmärk: Ühisprojekti eesmärk on koolituste ja kogemusvahetuste kaudu aidata kogukondadel turundada MTÜ Partnerid tegevuspiirkonna külasid ja külamaju ning selle kaudu piirkonda üldisemalt. Ühisprojekti raames viime läbi kolm 1-päevast koolitust ja toimub üks 1-päevane Eesti-sisene õppereis.

Sihtgrupp: Piirkonna külaseltside eestvedajad, MTÜde ja KOVide esindajad, ettevõtjad

Eelarve: 11 111,00

Toetus: 9999,90

Kohaturundus kui küla arengu võti (II osa)

MTÜ Partnerid meede 1.2 ühisprojekt

Partner: Vinni Vallavalitsus

Eesmärk: Ühisprojekti eesmärk on koolituste ja kogemusvahetuste kaudu aidata kogukondadel turundada MTÜ Partnerid tegevuspiirkonna külasid ja külamaju ning selle kaudu piirkonda üldisemalt. Ühisprojekti raames viime läbi kaks 1-päevast koolitust ja toimub kaks 1-päevast Eesti-sisest õppereisi.

Sihtgrupp: Piirkonna külaseltside eestvedajad, MTÜde ja KOVide esindajad, ettevõtjad

Eelarve: 11 110,00

Toetus: 9 999,00

Õppereis “LEADER loodud väärtused Põlvamaal”

MTÜ Partnerid teadmussiirde projekt

Eesmärk: Inspiratsiooni ja motivatsiooni õppereisi eesmärgiks on tutvuda Põlvamaa Partnerluskogu piirkonna LEADER toetust saanud ettevõtjate ja MTÜ-de edulugudega. Saada inspiratsiooni, uusi ideid, teadmisi ning vahetada kogemusi kohaliku toidu tootmise, turismi, noorte kaasamise ning muu ettevõtluse alal ning turundamise valdkonnas. Vahetada kogemusi, kuidas saadi hakkama koroona piirangute ajal ning milliseid lahendusi on leitud sõjast tingitud energia ning hindade tõusuga saabunud kriisis. Ettevõtjatele on teiste ettevõtete külastamine oluliseks väljundiks omavahelisel suhtlemisel, koostööpartnerite leidmisel. Õppereisid liidavad piirkonna inimesi, paraneb omavaheline koostöö, nii mõnelegi probleemile leitakse ühistel aruteludel lahendus. Õppereis hõlmab mitut koolitusmeetodit: vaatlus, vahetu suhtlemine, kogemuste vahetamine ja võimalusel ka praktiline tegevus.

Sihtgrupp: piirkonna ettevõtjad, MTÜ-de ja KOV-ide esindajad

Eelarve: 9 560,00
Toetus: 8 604,00

Läti õppereis “Naabrist parem-Arukad ettevõtjad=Arukad külad”

MTÜ Partnerid teadmussiirde projekt

Eesmärk: Õppereisi eesmärgiks on tutvuda Läti Arukate külade kogukondadega, kes tegutsevad aruka küla arengu põhimõtete suunas ning tutvuda Kuramaa põnevate ettevõtjatega ning nende inspireerivate ettevõtmistega. Õppereis on suunatud piirkonna ettevõtjatele ning kogukonna eestvedajatele, et saada uusi ideid, vahetada kogemusi ning leida koostööpartnereid.

Sihtgrupp: piirkonna ettevõtjad, MTÜ-de ja KOV-ide esindajad

Eelarve: 11 111,00
Toetus: 9 999,90

Õppe- ja kogemusreis Saaremaale

MTÜ Partnerid teadmussiirde projekt

Eesmärk: 2023.a teeme õppe- ja kogemusreisi Saaremaale, kus tutvume sealsete ettevõtjate ja MTÜde tegevusega. Kohtume Saaremaa Koostöökogu töötajatega, et kaaluda võimalikke koostööprojekte noorte ettevõtlikkuse tõstmiseks. Õppereisi eesmärk on saada inspiratsiooni, uusi ideid, teadmisi ning vahetada kogemusi kohaliku toidu tootmise, turismi, noorte kaasamise ning muu ettevõtluse alal ning turundamise valdkonnas. Vahetada kogemusi, kuidas saadi hakkama koroona piirangute ajal ning milliseid lahendusi on leitud sõjast tingitud energia ning hindade tõusuga saabunud kriisis. Ettevõtjatele on teiste ettevõtete külastamine oluliseks väljundiks omavahelisel suhtlemisel, koostööpartnerite leidmisel. Õppereisid liidavad piirkonna inimesi, paraneb omavaheline koostöö, nii mõnelegi probleemile leitakse ühistel aruteludel lahendus. Õppereis hõlmab mitut koolitusmeetodit: vaatlus, vahetu suhtlemine, kogemuste vahetamine ja võimalusel ka praktiline tegevus.

Sihtgrupp: Ettevõtjad, MTÜ-de esindajad

Eelarve: 11 111,00

Toetus: 9999,90

Ühisprojekt “Piirkonna ettevõtjate võimekuse tõstmine COVID-19 kriisiga toimetulekul”

MTÜ Partnerid meede 2.3 ühisprojekt

Partner: Vinni Vallavalitsus

Eesmärk: Koolituste ja kogemusvahetuste kaudu aidata kaasa MTÜ Partnerid tegevuspiirkonna ettevõtjate kohanemisele COVID-19 järgselt tekkinud olukorraga. Ettevõtjad saavad omavahel kogemusi ja kontakte vahetada, paraneb konkurentsivõime, koostöö ja valmisolek tulevasteks kriisideks. Koolituste käigus saadud teadmiste kaudu saavad ettevõtjaid oma tooteid/teenuseid paremini turundada. Ettevõtjad saavad teadmisi ja praktilisi juhiseid, kuidas toetada töötajaid pandeemiajärgsel kohanemisel ja hoida nende vaimset tervist. Osalejad saavad rohkem teadmisi ringmajandusest, ringdisaini ja tootearenduse protsessidest, mida rakendada oma ettevõtetes.

Sihtgrupp: Ettevõtjad, ettevõtlusega tegelevad MTÜ-d

Eelarve: 11 111,00

Toetus: 9999,90

Koostööprojekt „Põhja-Eesti toidukultuur – Paepealsed maitsed“

Partnerid: Arenduskoda (juhtpartner), Ida-Harju Koostöökoda, PAIK, Partnerid ja Põhja-Harju Koostöökogu

Projekti üldeesmärk: Põhja-Eesti viie Leader tegevusrühma piirkonda iseloomustab  ühine, tänapäeva vajadustest lähtuv toidukultuur!

Projekti otsesed eesmärgid:
– Põhja-Eesti toidupiirkonna toidupärimus on saanud jätku tänapäevase toidukultuuri edendamisele, kus ühelt poolt hoiame alles ajaloolist pärandit, kuid teisalt arvestame tänaseid vajadusi.
– Toimib  Põhja-Eesti kohaliku toidu kinkepakkide, toidupakkide ja pikniku pakkide  tellimissüsteem, mis põhineb lühikese tarneahela põhimõttel.
– Põhja-Eesti toiduvõrgustik toimib ja on nähtav, meie toit on laialdaselt levinud toitlustusasutustes,  rahvaüritustes turgudel ja laatade

Sihtgrupid projektis:
– toidu tarbijad nii meie piirkonnas kui ka laiemalt üle Eesti – inimesed kodudes, meie turistid, külalised;
– piirkonna kohaliku toiduga seotud ettevõtted: toidutootjad, käitlejad, toitlustajad, kohalikud kauplused;
– piirkonna kokad, toitlustus ja turismiettevõtted, kes on huvitatud oma nii toidukingituste kui pikniku pakkide teema arendamisest kui ka osalemast toidukultuuri arendustegevustest.

Eelarve:  27 666 eurot

Toetus:    24 899,40 eurot

Ühisprojekt „Elamustoitlustus koos seiklusega“

MTÜ Partnerid meede 1.2 ühisprojekt

Partner: Vinni Vallavalitsus

Eesmärk: saada teadmisi ning vahetada kogemusi, kuidas paremini siduda piirkonna ajalugu ning pärimuskultuur kohalike ning ajastuhõnguliste suupistetega. Töötubades õppida uusi nippe toitude valmistamisel. Saada kogemusi, kuidas teha paremini koostööd naabritega, mitte näha nendes konkurente. Kuidas leida oma küla, ettevõtte, MTÜ, piirkonna või valla „kiiks“, et rohkem eristuda ning silma paista. Lisaks heale maitsvale toidule ning põnevatele tegevustele on väga oluline osata oma piirkonda, tegevust, toodet müüa kaasahaarava looga, mis jääks külastajatele meelde ning millest räägitakse teistele oma tutvusringkonnas, tekitades huvi ise kohale sõita elamusi saama.

Sihtgrupp: Partnerid piirkonna ettevõtjad, külaseltside liikmed, KOV-ide esindajad, elanikud

Eelarve: 11 111,00

Toetus: 9999,90

Meede 2.2 projekt – Õppereis Lätimaale

MTÜ Partnerid teadmussiirde projekt

Eesmärk:  Saada inspiratsiooni, uusi ideid, teadmisi ning vahetada kogemusi kohaliku toidu tootmise ning muu ettevõtluse alal ning turundamise valdkonnas. Lisaks vahetada kogemusi kuidas lõunanaabrite väiketootjad on toime tulnud koroona ajal ja järgselt ning kas ja kuidas toetasid sellel ajal LEADER tegevusgrupid piirkonna väikeettevõtjaid. Kuidas toimub Lätis projektitaotluste hindamine ning koostöö erinevate sektorite vahel. Loodame leida koostööpartnereid uueks perioodiks.

Sihtgrupp: piirkonna ettevõtjad, MTÜ-de ja KOV-ide esindajad, juhatuse ja hindamiskomisjoni liikmed, tegevtöötajad.

Eelarve: 14 250,00

Toetus VTA: 3999,97