Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Meie projektid

Ühisprojekt “Piirkonna ettevõtjate võimekuse tõstmine COVID-19 kriisiga toimetulekul”

MTÜ Partnerid meede 2.3 ühisprojekt

Partner: Vinni Vallavalitsus

Eesmärk: Koolituste ja kogemusvahetuste kaudu aidata kaasa MTÜ Partnerid tegevuspiirkonna ettevõtjate kohanemisele COVID-19 järgselt tekkinud olukorraga. Ettevõtjad saavad omavahel kogemusi ja kontakte vahetada, paraneb konkurentsivõime, koostöö ja valmisolek tulevasteks kriisideks. Koolituste käigus saadud teadmiste kaudu saavad ettevõtjaid oma tooteid/teenuseid paremini turundada. Ettevõtjad saavad teadmisi ja praktilisi juhiseid, kuidas toetada töötajaid pandeemiajärgsel kohanemisel ja hoida nende vaimset tervist. Osalejad saavad rohkem teadmisi ringmajandusest, ringdisaini ja tootearenduse protsessidest, mida rakendada oma ettevõtetes.

Sihtgrupp: Ettevõtjad, ettevõtlusega tegelevad MTÜ-d

Eelarve: 11 111,00

Toetus: 9999,90

Koostööprojekt „Põhja-Eesti toidukultuur – Paepealsed maitsed“

Partnerid: Arenduskoda (juhtpartner), Ida-Harju Koostöökoda, PAIK, Partnerid ja Põhja-Harju Koostöökogu

Projekti üldeesmärk: Põhja-Eesti viie Leader tegevusrühma piirkonda iseloomustab  ühine, tänapäeva vajadustest lähtuv toidukultuur!

Projekti otsesed eesmärgid:
– Põhja-Eesti toidupiirkonna toidupärimus on saanud jätku tänapäevase toidukultuuri edendamisele, kus ühelt poolt hoiame alles ajaloolist pärandit, kuid teisalt arvestame tänaseid vajadusi.
– Toimib  Põhja-Eesti kohaliku toidu kinkepakkide, toidupakkide ja pikniku pakkide  tellimissüsteem, mis põhineb lühikese tarneahela põhimõttel.
– Põhja-Eesti toiduvõrgustik toimib ja on nähtav, meie toit on laialdaselt levinud toitlustusasutustes,  rahvaüritustes turgudel ja laatade

Sihtgrupid projektis:
– toidu tarbijad nii meie piirkonnas kui ka laiemalt üle Eesti – inimesed kodudes, meie turistid, külalised;
– piirkonna kohaliku toiduga seotud ettevõtted: toidutootjad, käitlejad, toitlustajad, kohalikud kauplused;
– piirkonna kokad, toitlustus ja turismiettevõtted, kes on huvitatud oma nii toidukingituste kui pikniku pakkide teema arendamisest kui ka osalemast toidukultuuri arendustegevustest.

Eelarve:  27 666 eurot

Toetus:    24 899,40 eurot

Ühisprojekt „Elamustoitlustus koos seiklusega“

MTÜ Partnerid meede 1.2 ühisprojekt

Partner: Vinni Vallavalitsus

Eesmärk: saada teadmisi ning vahetada kogemusi, kuidas paremini siduda piirkonna ajalugu ning pärimuskultuur kohalike ning ajastuhõnguliste suupistetega. Töötubades õppida uusi nippe toitude valmistamisel. Saada kogemusi, kuidas teha paremini koostööd naabritega, mitte näha nendes konkurente. Kuidas leida oma küla, ettevõtte, MTÜ, piirkonna või valla „kiiks“, et rohkem eristuda ning silma paista. Lisaks heale maitsvale toidule ning põnevatele tegevustele on väga oluline osata oma piirkonda, tegevust, toodet müüa kaasahaarava looga, mis jääks külastajatele meelde ning millest räägitakse teistele oma tutvusringkonnas, tekitades huvi ise kohale sõita elamusi saama.

Sihtgrupp: Ettevõtjad, külaseltside liikmed, KOV-ide esindajad, piirkonna elanikud

Eelarve: 11 111,00

Toetus: 9999,90

Meede 2.2 projekt – Õppereis Lätimaale

MTÜ Partnerid teadmussiirde projekt

Eesmärk:  Saada inspiratsiooni, uusi ideid, teadmisi ning vahetada kogemusi kohaliku toidu tootmise ning muu ettevõtluse alal ning turundamise valdkonnas. Lisaks vahetada kogemusi kuidas lõunanaabrite väiketootjad on toime tulnud koroona ajal ja järgselt ning kas ja kuidas toetasid sellel ajal LEADER tegevusgrupid piirkonna väikeettevõtjaid. Kuidas toimub Lätis projektitaotluste hindamine ning koostöö erinevate sektorite vahel. Loodame leida koostööpartnereid uueks perioodiks.

Sihtgrupp: piirkonna ettevõtjad, MTÜ-de ja KOV-ide esindajad, juhatuse ja hindamiskomisjoni liikmed, tegevtöötajad.

Eelarve: 14 250,00

Toetus VTA: 3999,97

Koostööprojekt “Viru LEADER võrgustiku tugevdamine”

Partnerid: MTÜ Peipsi-Alutaguse Koostöökoda (PAK) (juhtpartner), MTÜ Arenduskoda, MTÜ Kirderanniku Koostöökogu  (KIKO), MTÜ Virumaa Koostöökogu (VIKO),  MTÜ PAIK, Virumaa Rannakalurite Ühing (VRKÜ), MTÜ Partnerid

Projekti eesmärgid:

– muuta Viru võrgustik tugevamaks;

– arendada Virumaale tugev ja motiveeritud LEADER võrgustik, mis on saanud teadmisi ja innovaatilisi ideid piirkonna arendamiseks;

-analüüsida ja arutleda ühiselt Virumaa tegevusgruppide  strateegiate ja nende elluviimise ning tulemuste üle perioodi lõpus.

Kasusaajad: tegevuspiirkondade  kogukonnad, ettevõtjad, kohalikud omavalitsused, arendusorganisatsioonid,  koostöövõrgustikud ja vabatahtlikud aktivistid. Kaudseteks kasusaajateks on kõik piirkonna elanikud – suurenenud kvaliteetsete projektide arvu tõttu tõuseb piirkonna tulubaas, mis omakorda aitab kaasa uute töökohtade tekkele ning investeeringute suurenemiseke piirkonnas.

Virumaa LEADER koostöövõrgustik on tugev ja motiveeritud, saanud uusi ja innovaatilisi teadmisi, mida kasutatakse piirkonna arendamisel,.

Koostööprojekti eelarve on aastatel 2020-2022 kokku  184 596,00

Partnerid eelarve on 22 233,00, toetus 20 009,70

Koostööprojekt “Põhja-Eesti kohalik toit tuntuks”

Partnerid: Arenduskoda (juhtpartner), Ida-Harju Koostöökoda, PAIK, Partnerid ja Põhja-Harju Koostöökogu

Projekti üldeesmärk: Põhja-Eestist on kujunenud üle Eestiliselt tuntud toidupiirkond

Projekti otsesed eesmärgid:  

– Põhja-Eesti kohaliku toit võrgustik toimib koos ettevõtjatega, sinna on kaasatud kõik märgisekandjad ja toiduga seotud piirkonna organisatsioonid, võrgustikul on välja kujunenud oma töökord ja traditsioonilised tegevused.

– Piirkonnas toimuvad üle aasta toitu sh. jooke tutvustavad konkursid, mille eesmärgiks on tutvustada ja tunnustada meie ettevõtjate tooteid.

– Põhja-Eesti kohaliku toidu märgis on projektis osalevate partnerite tegevuspiirkondade ettevõtjate ja tarbijate hulgas tuntud ja usaldatud.

– Piirkonna kohaliku toidu ja toiduga seotud ettevõtted on Eestis nähtavad ja eristuvad läbi Põhja-Eesti kohaliku toidumärgise.

– Piirkonnas tegutsevad kokad ja toitlustusasutused on teadlikud Põhja-Eesti kohaliku toidu ettevõtjatest ja nende toodetest, teenustest.

Sihtgrupid projektis:

–  Piirkonna kohaliku toiduga seotud ettevõtted: toidutootjad, käitlejad, toitlustajad, kohalikud kauplused, toidu tarbijad jne.

Eelarve:   11 100,00

Toetus:      9 990,00

Ühisprojekt “Et töö ei tapaks tegijat”

Partner: Vinni Vallavalitsus

Eesmärk: Elu on inimese parim aeg ning seetõttu on projekti eesmärgiks tõsta MTÜ Partnerid piirkonna inimeste teadlikkust: kuidas püsida suure töökoormuse ja tormava elutempo juures terve? Kuidas haigusi ennetada, leevendada ja ravida juba tekkinud sümptomeid? Projekt aitab kaasa maapiirkonna elukvaliteedi suurendamisele, koostöötahte ning sotsiaalsete suhete tugevdamisele läbi teadmiste ja kogemuste omandamise ning kogukonna sidususe suurenemisele läbi ühistegevuste.
 

Sihtgrupp: MTÜ Partnerid piirkonna elanikud

Eelarve: 11 111,12

Toetus: 10 000,00

Rahvusvaheline koostööprojekt Amaze Me Leader

Koostööpartnerid:  MTÜ Ida-Harju Koostöökoda (juhtpartner), MTÜ Partnerid ja GAL Colinele Prahovei (Rumeenia)

Projekti eesmärgid on:
Tugevdada koostööd maapiirkondade vahel ning tutvustada LEADER programmi nooremale generatsioonile vanuses 17 – 29:
1. Arendada rahvusvahelist maapiirkonna / linnalähedase (maa)piirkonna noorte võrgustikku;
2. Julgustada noori / nooremat generatsiooni jääma maapiirkonda ning osalema senisest enam oma kodupiirkonna arengus.

Projekti sihtgrupiks on noored erinevatest regioonidest, sealhulgas:
• Maapiirkonna/linnalähedase maapiirkonna noorukid vanuses 17-29, kes hetkel ei õpi ega tööta;
• Maapiirkonna/linnalähedase maapiirkonna noorukid vanuses 17-29, kes hetkel õpivad (keskkoolis, kutsekoolis, ülikoolis vms);
• Maapiirkonna/linnalähedase maapiirkonna noorukid, kes on motiveeritud omandama uusi oskusi läbi projektitegevuses vabatahtlikuna osalemise. 

Eelarve: 33 334,00

Toetus: 30 000,00

Meede 2.2 projekt – Õppereis Ahvenamaale

 MTÜ Partnerid teadmussiirde projekt

Eesmärk: Saada kogemusi Avatud talude päeva paremaks korraldamiseks ning piirkonna turundamiseks

Sihtgrupp: MTÜ Partnerid piirkonna ettevõtjad, MTÜ-d, KOV-ide esindajad

Eelarve: 11 111,12

Toetus VTA abi osalejatele: 10 000,00

Meede 2.2 projekt – Õppereis “Praktikult praktikule”

Eesti-sisene MTÜ Partnerid teadmussiirde projekt

Eesmärk: põhjaranniku kui turismiobjekti parem turundamine läbi hiidlaste kogemuste

Sihtgrupp: MTÜ Partnerid piirkonna ettevõtjad, MTÜ-d, KOV-ide esindajad

Eelarve: 4445,45

Toetus VTA: 4000,00