Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Meie projektid

Särtsu juurde vol 1

MTÜ Partnerid meede 1.2 ühisprojekt

Partner: Rakvere Vallavalitsus

Eesmärk: Minivooru eesmärk on «Vihmavarjuprojektide» kaudu toetada projekti Särtsu juurde raames n.ö. rohujuuretasandil algatatud tegevusi elukeskkonna rikastamiseks, piirkonna tuntuse tõstmiseks, parandada koostööd, tagada traditsioonide jätkumine, võimestada kogukondi ja julgustada noori ise sündmusi korraldama. Vihmavarjuprojekt on lihtsustatud võimalus tegevusi ellu viia MTÜ Partnerite poolt toetatuna. Partnerid kui «vihmavari» vastutab tegevuste abikõlbulikkuse, rahastuse ning aruandluse eest PRIAga. Taotleja roll on projekti tegevused kokkulepitud tingimustel ellu viia.

Sihtgrupp: Piirkonna MTÜd,  huvirühmad, sõpruskonnad

Eelarve: 11 111,12 

Toetus: 10 000,00

Särtsu juurde vol 2

MTÜ Partnerid meede 1.2 ühisprojekt

Partner: Rakvere Vallavalitsus

Eesmärk: Minivooru eesmärk on «Vihmavarjuprojektide» kaudu toetada projekti Särtsu juurde raames n.ö. rohujuuretasandil algatatud tegevusi elukeskkonna rikastamiseks, piirkonna tuntuse tõstmiseks, parandada koostööd, tagada traditsioonide jätkumine, võimestada kogukondi ja julgustada noori ise sündmusi korraldama. Vihmavarjuprojekt on lihtsustatud võimalus tegevusi ellu viia MTÜ Partnerite poolt toetatuna. Partnerid kui «vihmavari» vastutab tegevuste abikõlbulikkuse, rahastuse ning aruandluse eest PRIAga. Taotleja roll on projekti tegevused kokkulepitud tingimustel ellu viia.

Sihtgrupp: Piirkonna MTÜd,  huvirühmad, sõpruskonnad

Eelarve: 5 757,78 

Toetus:  5 182,00

Ettevõtjate õppereis Ruhnu saarele

MTÜ Partnerid teadmussiirde projekt

Eesmärk: Inspiratsiooni ja motivatsiooni õppereisi eesmärgiks on külastada Saarte Koostöökogu piirkonna Ruhnu valda, tutvuda ettevõtjatega ning LEADER projektidega. Saada inspiratsiooni, uusi ideid, teadmisi ning vahetada kogemusi kohaliku toidu tootmise, turismi, noorte kaasamise ning muu ettevõtluse alal ning turundamise valdkonnas. Vahetada kogemusi, kuidas saadakse hakkama kriisi olukordades ning milliseid lahendusi on leitud sõjast tingitud energia ning hindade tõusuga saabunud olukorras. Ettevõtjatele on teiste ettevõtete külastamine oluliseks väljundiks omavahelisel suhtlemisel, koostööpartnerite leidmisel. Õppereisid liidavad piirkonna inimesi, paraneb omavaheline koostöö, nii mõnelegi probleemile leitakse ühistel aruteludel lahendus. Õppereis hõlmab mitut koolitusmeetodit: vaatlus, vahetu suhtlemine, kogemuste vahetamine ja võimalusel ka praktiline tegevus.

Sihtgrupp: piirkonna ettevõtjad, MTÜ-de ja KOV-ide esindajad

Eelarve: 5 367,78
Toetus:  4 831,00

Kohaturundus kui küla arengu võti (I osa)

MTÜ Partnerid meede 1.2 ühisprojekt

Partner: Vinni Vallavalitsus

Eesmärk: Ühisprojekti eesmärk on koolituste ja kogemusvahetuste kaudu aidata kogukondadel turundada MTÜ Partnerid tegevuspiirkonna külasid ja külamaju ning selle kaudu piirkonda üldisemalt. Ühisprojekti raames viime läbi kolm 1-päevast koolitust ja toimub üks 1-päevane Eesti-sisene õppereis.

Sihtgrupp: Piirkonna külaseltside eestvedajad, MTÜde ja KOVide esindajad, ettevõtjad

Eelarve: 11 111,00

Toetus: 9999,90

Kohaturundus kui küla arengu võti (II osa)

MTÜ Partnerid meede 1.2 ühisprojekt

Partner: Vinni Vallavalitsus

Eesmärk: Ühisprojekti eesmärk on koolituste ja kogemusvahetuste kaudu aidata kogukondadel turundada MTÜ Partnerid tegevuspiirkonna külasid ja külamaju ning selle kaudu piirkonda üldisemalt. Ühisprojekti raames viime läbi kaks 1-päevast koolitust ja toimub kaks 1-päevast Eesti-sisest õppereisi.

Sihtgrupp: Piirkonna külaseltside eestvedajad, MTÜde ja KOVide esindajad, ettevõtjad

Eelarve: 11 110,00

Toetus: 9 999,00

Õppereis “LEADER loodud väärtused Põlvamaal”

MTÜ Partnerid teadmussiirde projekt

Eesmärk: Inspiratsiooni ja motivatsiooni õppereisi eesmärgiks on tutvuda Põlvamaa Partnerluskogu piirkonna LEADER toetust saanud ettevõtjate ja MTÜ-de edulugudega. Saada inspiratsiooni, uusi ideid, teadmisi ning vahetada kogemusi kohaliku toidu tootmise, turismi, noorte kaasamise ning muu ettevõtluse alal ning turundamise valdkonnas. Vahetada kogemusi, kuidas saadi hakkama koroona piirangute ajal ning milliseid lahendusi on leitud sõjast tingitud energia ning hindade tõusuga saabunud kriisis. Ettevõtjatele on teiste ettevõtete külastamine oluliseks väljundiks omavahelisel suhtlemisel, koostööpartnerite leidmisel. Õppereisid liidavad piirkonna inimesi, paraneb omavaheline koostöö, nii mõnelegi probleemile leitakse ühistel aruteludel lahendus. Õppereis hõlmab mitut koolitusmeetodit: vaatlus, vahetu suhtlemine, kogemuste vahetamine ja võimalusel ka praktiline tegevus.

Sihtgrupp: piirkonna ettevõtjad, MTÜ-de ja KOV-ide esindajad

Eelarve: 9 560,00
Toetus: 8 604,00

Läti õppereis “Naabrist parem-Arukad ettevõtjad=Arukad külad”

MTÜ Partnerid teadmussiirde projekt

Eesmärk: Õppereisi eesmärgiks on tutvuda Läti Arukate külade kogukondadega, kes tegutsevad aruka küla arengu põhimõtete suunas ning tutvuda Kuramaa põnevate ettevõtjatega ning nende inspireerivate ettevõtmistega. Õppereis on suunatud piirkonna ettevõtjatele ning kogukonna eestvedajatele, et saada uusi ideid, vahetada kogemusi ning leida koostööpartnereid.

Sihtgrupp: piirkonna ettevõtjad, MTÜ-de ja KOV-ide esindajad

Eelarve: 11 111,00
Toetus: 9 999,90

Õppe- ja kogemusreis Saaremaale

MTÜ Partnerid teadmussiirde projekt

Eesmärk: 2023.a teeme õppe- ja kogemusreisi Saaremaale, kus tutvume sealsete ettevõtjate ja MTÜde tegevusega. Kohtume Saaremaa Koostöökogu töötajatega, et kaaluda võimalikke koostööprojekte noorte ettevõtlikkuse tõstmiseks. Õppereisi eesmärk on saada inspiratsiooni, uusi ideid, teadmisi ning vahetada kogemusi kohaliku toidu tootmise, turismi, noorte kaasamise ning muu ettevõtluse alal ning turundamise valdkonnas. Vahetada kogemusi, kuidas saadi hakkama koroona piirangute ajal ning milliseid lahendusi on leitud sõjast tingitud energia ning hindade tõusuga saabunud kriisis. Ettevõtjatele on teiste ettevõtete külastamine oluliseks väljundiks omavahelisel suhtlemisel, koostööpartnerite leidmisel. Õppereisid liidavad piirkonna inimesi, paraneb omavaheline koostöö, nii mõnelegi probleemile leitakse ühistel aruteludel lahendus. Õppereis hõlmab mitut koolitusmeetodit: vaatlus, vahetu suhtlemine, kogemuste vahetamine ja võimalusel ka praktiline tegevus.

Sihtgrupp: Ettevõtjad, MTÜ-de esindajad

Eelarve: 11 111,00

Toetus: 9999,90

Ühisprojekt “Piirkonna ettevõtjate võimekuse tõstmine COVID-19 kriisiga toimetulekul”

MTÜ Partnerid meede 2.3 ühisprojekt

Partner: Vinni Vallavalitsus

Eesmärk: Koolituste ja kogemusvahetuste kaudu aidata kaasa MTÜ Partnerid tegevuspiirkonna ettevõtjate kohanemisele COVID-19 järgselt tekkinud olukorraga. Ettevõtjad saavad omavahel kogemusi ja kontakte vahetada, paraneb konkurentsivõime, koostöö ja valmisolek tulevasteks kriisideks. Koolituste käigus saadud teadmiste kaudu saavad ettevõtjaid oma tooteid/teenuseid paremini turundada. Ettevõtjad saavad teadmisi ja praktilisi juhiseid, kuidas toetada töötajaid pandeemiajärgsel kohanemisel ja hoida nende vaimset tervist. Osalejad saavad rohkem teadmisi ringmajandusest, ringdisaini ja tootearenduse protsessidest, mida rakendada oma ettevõtetes.

Sihtgrupp: Ettevõtjad, ettevõtlusega tegelevad MTÜ-d

Eelarve: 11 111,00

Toetus: 9999,90