Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Õppereis “LEADER loodud väärtused Põlvamaal”

MTÜ Partnerid teadmussiirde projekt

Eesmärk: Inspiratsiooni ja motivatsiooni õppereisi eesmärgiks on tutvuda Põlvamaa Partnerluskogu piirkonna LEADER toetust saanud ettevõtjate ja MTÜ-de edulugudega. Saada inspiratsiooni, uusi ideid, teadmisi ning vahetada kogemusi kohaliku toidu tootmise, turismi, noorte kaasamise ning muu ettevõtluse alal ning turundamise valdkonnas. Vahetada kogemusi, kuidas saadi hakkama koroona piirangute ajal ning milliseid lahendusi on leitud sõjast tingitud energia ning hindade tõusuga saabunud kriisis. Ettevõtjatele on teiste ettevõtete külastamine oluliseks väljundiks omavahelisel suhtlemisel, koostööpartnerite leidmisel. Õppereisid liidavad piirkonna inimesi, paraneb omavaheline koostöö, nii mõnelegi probleemile leitakse ühistel aruteludel lahendus. Õppereis hõlmab mitut koolitusmeetodit: vaatlus, vahetu suhtlemine, kogemuste vahetamine ja võimalusel ka praktiline tegevus.

Sihtgrupp: piirkonna ettevõtjad, MTÜ-de ja KOV-ide esindajad

Eelarve: 9 560,00
Toetus: 8 604,00