Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Arengustrateegia 2023-2027

LEADER tegevusrühm MTÜ Partnerid soovib ka uuel Euroopa Liidu eelarveperioodil 2023-2027 oma tegevust jätkata.
Selleks plaanime teha uue piirkonna arengustrateegia, mille väljatöötamiseks esitame PRIAle ajavahemikul 15.03.-04.04.2022 toetustaotluse.

Tegevuspiirkonna asustusüksuste elanikel: Haljala vald (v.a. endise Vihula valla ala), Rakvere vald, Vinni vald (v.a. endise Rägavere valla ala) ja Viru-Nigula vald (v.a. endise Aseri valla ala) on võimalus strateegia koostamise protsessis aktiivselt osaleda ja kaasa rääkida.
MTÜ Partnerid täpne asustusüksuste loetelu on leitav siit

Uued  strateegiad peavad olema PRIAle esitatud hiljemalt 31. märtsiks 2023.a.

MTÜ Partnerid korraldab avaliku ürituse arengustrateegia koostamise alustamiseks, millest teatame  täiendavalt Virumaa Teatajas ja oma kodulehel.

∗∗∗

1.aprillil 2022 esitasime PRIA-le toetustaotluse piirkonna arengustrateegia 2023-2027 väljatöötamiseks koos MTÜ Partnerid tegevuskava, ajakava ja eelarvega (kinnitatud üldkoosolekul 30. märtsil 2022.a).

∗∗∗

MTÜ Partnerid korraldab piirkonna arengustrateegia 2023-2027 koostamise avaürituse 29. aprillil 2022 Roela Rahvamajas.

∗∗∗

MTÜ Partnerid arengustrateegia 2023-2027 koostamiseks viime läbi järgmised seminarid ja koosolekud:

9.mai kell 09.30 Haljala Sämmi Grillis strateegia noorte sidusrühma ideekorje seminar
12.mai kell 10.00 Lammasmäe Puhkekeskuses strateegia ettevõtjate sidusrühma ideekorje seminar
16.mai kell 09.30 Haljala Sämmi Grillis strateegia kogukonna sidusrühma ideekorje seminar
6.juuni kell 10.00 Lammasmäe Puhkekeskuses strateegia noorte, ettevõtjate ja kogukonna seminar

6. juulil Arenguseminar Piirissaarel

3. augustil 2022 kell 17-19 MTÜ Partnerid üldkoosolekul ülevaade arengustrateegia hetkeseisust, planeeritavatest tegevustest ja ajakavast. Mais-juunis 2022.a läbiviidud uuringute tulemuste ning sidusrühmade seminaridelt saadud sisendite tutvustamine.

24. augustil kell 13-15 toimub MTÜ Partnerid büroos (Rakveres Laada 27) arengustrateegia 2023-2027 sotsiaalmeetme arutelu piirkonna KOVide sotsiaalvaldkonna esindajatega.

30.augustil kell 11.00 sotsiaalvaldkonna koostööprojekti arutelu, millel osalevad Arenduskoda, Partnerid, PAIK ja Lääne-Viru Puuetega Inimeste Koda

 11.oktoober 2022 kell 17-19 MTÜ Partnerid üldkoosolekul arengustrateegia kavandi ja tegevuskava täitmise tutvustamine.

17. oktoober 2022 kell 12-15 Arengustrateegia juhtrühma koosolek – valminud strateegia kavandi meetmete, hindamiskriteeriumite, rahastamiskava ülevaatamine ja arutelu.

21. novembril 2022 kell 14 hindamiskomisjoni koosolek MTÜ Partnerid büroos (Rakveres Laada 27), vaatame üle arengustrateegia 2023-2027 meetmete hindamiskriteeriumid.

16. jaanuaril 2023  kell 16 MTÜ Partnerid juhatuse ja uue perioodi arengustrateegia juhtrühma ühine koosolek, kus toimub sotsiaalmeetme arutelu.

20. jaanuaril 2023 MTÜ Partnerid talveseminaril teeb Katrin Suursoo ülevaate uue perioodi arengustrateegia hetkeseisust Ettekanne