Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Rahastatud projektid

2024.a määratud toetused

Meede 1.2 vihmavarjuprojekti “Särtsu juurde vol 2” minivoor

Meetme eelarve 5182 eurot. Vooru esitati 6 projektitaotlust maksumusega 9857,00 eurot, toetus 6030,30 eurot. Rahastuse saavad 5 projektitaotlust, toetusega summas 5182 eurot. 
Rahastuse saanud projektid

Meede 1.2 vihmavarjuprojekti “Särtsu juurde vol 1” minivoor

Meetme eelarve 10 000 eurot. Vooru esitati 24 projektitaotlust maksumusega 38 152,56 eurot, toetus 28 965,32 eurot. Rahastuse saavad 9 projektitaotlust, toetusega summas 10 000 eurot.
Rahastuse saanud projektid

2023.a määratud toetused meetmete kaupa

Meede 1.2 KOHALIKU KULTUURI ARENDAMINE

Meetme eelarve 30 000 eurot. Vooru esitati 9 projektitaotlust, toetust taotleti 54 356,79 eurot.
PRIA-le esitati rahastusettepanek 4 projektitaotlusele toetusega summas 25 875,58 eurot.  

Rahastuse saanud projektid

Meede 2.1 ETTEVÕTLUSE INVESTEERINGUD

Meetme eelarve 83 206 eurot. Vooru esitati  23 projektitaotlust, toetust taotleti 182 191,90 eurot.  
PRIA-le esitati rahastusettepanek 10 projektitaotlusele toetusega summas 78 939,80 eurot.  

Rahastuse saanud projektid

Meede 2.2 ETTEVÕTLIKKUSE JA KONKURENTSIVÕIME TÕSTMINE

Meetme eelarve 20 000 eurot, millest MTÜ Partnerid 10 000 eurot. Vooru esitati 1 projektitaotlus, toetust taotleti 9 900,00  eurot.
PRIA-le esitati rahastusettepanek 1 projektitaotlusele toetusega summas 9 900,00 eurot.

Rahastuse saanud projektid

Meede 2.3 COVID-19 MÕJU LEEVENDAMINE (II voor)

Meetme eelarve 32 985,52 eurot. Vooru esitati 6 projektitaotlust, toetust taotleti 47 700,41 eurot.
PRIA-le esitati rahastusettepanek 4 projektitaotlusele toetusega summas 30 442,31 eurot.  

Rahastuse saanud projektid

Meede 2.3 COVID-19 MÕJU LEEVENDAMINE (I voor)

Meetme eelarve 88 073,01 eurot. Vooru esitati 8 projektitaotlust, toetust taotleti 65 085,60 eurot.
PRIA-le esitati rahastusettepanek 7 projektitaotlusele toetusega summas 55 087,49 eurot.  

Rahastuse saanud projektid

2022.a määratud toetused meetmete kaupa

Meede 1.1 ELUKESKKONNA INVESTEERINGUD

Meetme eelarve 385 500 eurot. Esitati 15 projektitaotlust, toetust taotleti kokku 538 611,34 eurot.
PRIA-le esitati rahastusettepanek 12 projektitaotlusele toetusega summas 385 498,46 eurot.

Rahastuse saanud projektid

Meede 1.2 KOHALIKU KULTUURI ARENDAMINE

Meetme eelarve 75 000 eurot. Esitati 12 projektitaotlust, toetust taotleti kokku 74 945,91 eurot.
PRIA-le esitati rahastusettepanek 12 projektitaotlusele toetusega summas 74 945,91 eurot. 

Rahastuse saanud projektid

Meede 2.1 ETTEVÕTLUSE INVESTEERINGUD

Meetme eelarve 248 200 eurot. Esitati 23 projektitaotlust, toetust taotleti kokku 242 122,23 eurot.
PRIA-le esitati rahastusettepanek 18 projektitaotlusele toetusega summas 186 309,66 eurot. 

Rahastuse saanud projektid

Meede 2.2 ETTEVÕTLIKKUSE JA KONKURENTSIVÕIME TÕSTMINE

Meetme eelarve 20 000 eurot. Vooru esitati 2 projektitaotlust, toetust taotleti 13 104,91 eurot. PRIA-le esitati rahastusettepanek 2 projektitaotlusele toetusega summas 13 104,91 eurot.

Rahastuse saanud projektid

Meede 2.3 COVID-19 MÕJU LEEVENDAMINE (I voor)

Meetme eelarve 156 822,92 eurot. Vooru esitati 3 projektitaotlust, toetust taotleti 23 336,48 eurot. PRIA-le esitati rahastusettepanek 3 projektitaotlusele toetusega summas 23 336,48 eurot.

Rahastuse saanud projektid

Meede 2.3 COVID-19 MÕJU LEEVENDAMINE (II voor)

Meetme eelarve 133 486,44 eurot. Vooru esitati 4 projektitaotlust, toetust taotleti 35 413,53 eurot. PRIA-le esitati rahastusettepanek 4  projektitaotlusele toetusega summas 35 413,53 eurot.

Rahastuse saanud projektid

Meede 3

Koostööprojekt „Põhja-Eesti toidukultuur – Paepealsed maitsed“
Abikõlblik maksumus 27666,00 eurot, toetus 24899,40 eurot.

2021.a määratud toetused meetmete kaupa

Meede 2.1 ETTEVÕTLUSE INVESTEERINGUD

Meetme eelarve 93 158 eurot. Vooru esitati 25 projektitaotlust, toetust taotleti 167 071,60 eurot. PRIA-le esitati rahastusettepanek 15 projektitaotlusele toetusega summas 93 113,53 eurot.

Rahastuse saanud projektid

Meede 2.2 ETTEVÕTLIKKUSE JA KONKURENTSIVÕIME TÕSTMINE

Meetme eelarve 8000 eurot. Vooru esitati 3 projektitaotlust, toetust taotleti 9601,20 eurot. PRIA-le esitati rahastusettepanek 2 projektitaotlusele toetusega summas 7918,20 eurot.

Rahastuse saanud projektid

2020.a määratud toetused meetmete kaupa

Meede 2.1 ETTEVÕTLUSE INVESTEERINGUD

Meetme eelarve 152 000 eurot. Vooru esitati 18 projektitaotlust, toetust taotleti 192 933, 05 eurot. PRIA-le esitati rahastusettepanek 12 projektitaotlusele toetusega summas 117 987,72 eurot.

Rahastuse saanud projektid

Meede 2.2 ETTEVÕTLIKKUSE JA KONKURENTSIVÕIME TÕSTMINE

Meetme eelarve 20 000 eurot. Vooru esitati 3 projektitaotlust, toetust taotleti summas 10 674 eurot. PRIA-le esitati rahastusettepanek 2 projektitaotlusele toetusega summas 7 182 eurot

Rahastuse saanud projektid

Meede 1.2 KOHALIKU KULTUURI ARENDAMINE

Meetme eelarve 60 000 eurot. Vooru esitati 19 taotlust, toetust taotleti summas 95 468,29 eurot. PRIA-le esitati rahastusettepanek 13 projektitaotlusele  toetusega summas 59 999,57 eurot.

Rahastuse saanud projektid

2019.a määratud toetused meetmete kaupa

Meede 2.1 ETTEVÕTLUSE INVESTEERINGUD

Meetme eelarve oli 200 000.- eurot. Vooru esitati 21 taotlust, maksumusega 539 342,65 eurot, toetust taotleti summas 258 021,21 eurot. PRIA-le esitati rahastusettepanek 19 projektile toetusega 199 998,46 eurot.

Rahastuse saanud projektid

Meede 2.2 ETTEVÕTLIKKUSE JA KONKURENTSIVÕIME TÕSTMINE

Meetmesse esitati 1 projektitaotlus, mis sai rahastusotsuse.

MTÜ Virumaa Mahetootjad “Õppereis Rootsi mahetootjate tootmise ja töötlemisega tutvumiseks” Maksumus 9 950,00, toetus 8 955,00 eurot.

Meede 1.2 KOHALIKU KULTUURI ARENDAMINE

Meetme eelarve oli 100 000.- eurot. Vooru esitati 10 taotlust, maksumusega 87 450,45 eurot, toetust taotleti summas 53 786,35 eurot. PRIA-le tehti rahastusettepanek 10-le taotlusele toetusega 53 253,15 eurot.

Rahastuse saanud projektid

Ühisprojektid:

1. Rakvere Vallavalitsus. “Kolme Maaelu Festivali ja seitsme eelürituse korraldamine”.   Koostööpartnerid: MTÜ Virumaa Põllumeeste Liit ja Virumaa Ettevõtlikud Naised MTÜ.  Projekti maksumus 35 300 eurot s.h. toetus 9996,96 eurot. Tegevuste eesmärgiks on Kolme Maaelu Festivali ja seitsme eelüritusega tutvustada maaelu muresid, rõõme ja võimalusi. Maapiirkonnas elavad erinevad huvigrupid leiavad festivali ja eelüritusi korraldades ühiseid puutepunkte ning eneseteostuse võimalusi. Ühtlasi on oluline, et tekiks tahe hoida piirkonna eripärast tulenevaid ressursse ning seeläbi luua elamisväärne ning mitmekesine elu- ja ettevõtluskeskkond.

2. MTÜ “Sõmeru Start”  Noorte seikluse ja tervise projekt “Suured ees, väikesed järgi”. Koostööpartner: Ubja Külaselts Linda. Maksumus: 13 620.- eurot s.h. toetus 9999,80 eurot. Projekti eesmärk on kaasa aidata maapiirkonna elukvaliteedi suurendamisele ja omaalgatuse, koostöötahte ning sotsiaalsete suhete tugevdamisele läbi teadmiste ja kogemuste omandamise, kogukonna sidusise suurendamine läbi ühistegevuste. Noorte seikluse ja tervise projekti “Suured ees, väikesed järgi!” peamiseks eesmärgiks on noorte silmaringi avardamine, kogemuste omandamine läbi põnevate ja tervist edendavate laagrite, õpitubade ja matkade, noorte ja täiskasvanute koostöö, täiskasvanute positiivne eeskuju. Kuigi projekti tegevustesse on planeeritud osalema kuni pooled osalejatest küll täiskasvanud, siis peamine rõhk on noortel vanuses 7.-26.a., kelle jaoks on osalevad täiskasvanud positiivseks eeskujuks, keda jäljendada ja kellest eeskuju võtta. Täpselt nii, nagu noored jäljendavad oma igapäevaelus täiskasvanuid. Projekti on kaasatud juhendajateks oma ala spetsialistid ja kogemustega inimesed, kes enne iga projekti tegevuse algust selgitavad osalevatele täiskasvanutele projekti ootusi noortele eeskujuks olemise osas.

Meede 1.1 ELUKESKKONNA INVESTEERINGUD

Meetme eelarve oli 343 809,00 eurot. Vooru esitati 15 taotlust, maksumusega 1 073 513,29 eurot, toetust taotleti 966 161,93 eurot. PRIA-le tehti rahastuse ettepanek 7 taotlusele summas 424 806,61 eurot, toetus 343 808,99 eurot. 

Rahastuse saanud projektid

2018.a määratud toetused meetmete kaupa

Meede 1.2 KOHALIKU KULTUURI ARENDAMINE

Eelarve oli 90 000 eurot. Vooru esitati 8 projektitaotlust s.h. 2 ühisprojekti kokku maksumusega 39 772,66 eurot, toetust taotleti summas 32 635,99 eurot.

Rahastamise otsuse said 8 projektitaotlust s.h. 2 ühisprojekti kokku maksumusega 36 508,42 eurot, s.h. toetus summas 29 698,17 eurot.

PRIA poolt rahastamise otsuse saanud taotlejate nimekiri seisuga 13.08.2018

Ühisprojektid:

1. MTÜ “Sõmeru Start” noorte kogemuslik õpiprojekt “Käsikäes looduse ja tehnikaga”.  Partner Ubja Külaselts Linda. Projekti maksumus 14 620 eurot, toetus 9 998,61 eurot. Eesmärk: noorte silmaringi avardamine, kogemuste omandamine läbi põnevate arendavate käeliste ning elamuslike õpitubade ja laagrite, piirkonna eriilmelisuse tutvustamine ja väärtustamine, piirkonna noorte omavaheline koostöö.

2. Haljala Kultuuriselts  “Peeter Toominga jälgedes”. Partner: Haljala Vallavalitsus. Projekti maksumus 5735,76 eurot, toetus 5162,18 eurot. Eesmärk: Kohaliku kultuuripärandi jäädvustamine ja fotonäitus, mille raames valitakse välja kõige-kõigemad fotod 2019.aastast, mis omakorda lisatakse kolmandana Sarapi ja Toominga fotodele.

Meede 2.1 ETTEVÕTLIKKUSE INVESTEERINGUD 

Eelarve 187 500 eurot. Tähtaegselt esitati 37 taotlust, investeeringute kogumaksumusega 826 615,51 eurot ning toetust taotleti summas 370 130,20 eurot. Tulenevalt hindamise tulemustest tegi üldkoosolek PRIA-le ettepaneku rahastamisotsuse tegemiseks 17-le taotlejale summas 184 122,20 eurot.

PRIA poolt rahastamise otsuse saanud taotlejate nimekiri seisuga 25.07.2018

M 2.2 ETTEVÕTLIKKUSE JA KONKURENTSIVÕIME TÕSTMINE

Eelarve 21 000 eurot. Esitati 2 taotlust summas 9 094,00 eurot ning toetust taotletakse summas 5 923,80 eurot. 

Rahastamise otsuse sai Mittetulundusühing Virumaa Mahetootjad “Maheettevõtete seminari ja kahepäevase õppereisi korraldamiseks” summas 3 442,00 eurot, toetus 3097,80 eurot.

2017.a määratud toetused meetmete kaupa

Meede 1.2 KOHALIKU KULTUURI ARENDAMINE 

Meetmesse esitati 14 taotlust ning toetust küsiti summas 80 370,97 eurot. Hindamistulemustest tulenevalt esitati PRIa-le ettepanek rahastada 13 taotlust summas 76 410,97 eurot.

PRIA poolt rahastamise otsuse saanud taotlejate nimekiri seisuga 12.09.17

Meede 2.2 ETTEVÕTLIKKUSE JA KONKURENTSIVÕIME TÕSTMINE

Meetmesse esitati 1 taotlus ning toetust küsiti summas 3483,95 eurot. Hindamistulemustest tulenevalt esitati PRIA-le ettepanek rahastada esitatud taotlus summas  3483,95 eurot.

PRIA poolt rahastmise otsus 26.07.2017.a:

MITTETULUNDUSÜHING VIRUMAA PÕLLUMEESTE LIIT – Väetusplaani koostamise õpitoad ning meeskond ja koostööoskused koolitus. Kaudne kulu, projekti juhtimine. 3 871,05 eurot, toetus 3483,95 eurot

Meede 2.1 ETTEVÕTLUSE INVESTEERINGUD

Meetmesse esitati 23 taotlust ning toetust küsiti summas 169 808,12 eurot. Hindamistulemustest tulenevalt esitati PRIA-le ettepanek rahastada 18 projektitaotlust summas 133 008,12 eurot.

PRIA poolt rahastamise otsuse saanud taotlejate nimekiri seisuga 26.07.17

Meede 1.1 ELUKESKKONNA INVESTEERINGUD

Meetmesse esitati 2016.a. novembris 16 projektitaotlust ning toetust küsiti kokku summas 1 454 084,82 eurot. Hindamistulemustest tulenevalt esitati PRIA-le ettepanek rahastada 11 taotlust summas 921 642,46 eurot.

PRIA poolt rahastamisotsuse saanud taotlejate nimekiri seisuga 25.07.17

2016.a määratud toetused meetmete kaupa

Meede 2.1 ETTEVÕTLUSE INVESTEERINGUD

Meetmesse esitati kokku 43 projektitaotlust, toetust taodeldi summas 426 710,81 eurot. HIndamistulemustest ning kinnitatud eelarvest tulenevalt esitas MTÜ Partnerid juhatus PRIA-le  projektitoetuste määramise ettepaneku 17 taotluse rahastamiseks summas 187 500.- eurot. 

PRIA poolt rahastamise otsuse saanud taotlejate nimekiri seisuga 09.08.16

Meede 1.2 KOHALIKU KUTUURI ARENDAMINE:

Meetmesse esitati kokku 22 projektitaotlust, s.h. MTÜ Partnerid ühisprojetitaotlus, toetust taodeldi kokku summas 186 991,96 eurot. Hindamistulemustest ning kinnitatud eelarvest tulenevalt esitas MTÜ Partnerid üldkoosolek PRIA-le projektitoetuste määramise ettepaneku 10 taotluse rahastamiseks summas 90 000.- eurot ning MTÜ Partnerid ühisprojektitaotluse summas 10 000.- eurot.

PRIA poolt rahastamise otsuse saanud taotlejate nimekiri seisuga 09.09.2016