Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Särtsu juurde vol 1

MTÜ Partnerid meede 1.2 ühisprojekt

Partner: Rakvere Vallavalitsus

Eesmärk: Minivooru eesmärk on «Vihmavarjuprojektide» kaudu toetada projekti Särtsu juurde raames n.ö. rohujuuretasandil algatatud tegevusi elukeskkonna rikastamiseks, piirkonna tuntuse tõstmiseks, parandada koostööd, tagada traditsioonide jätkumine, võimestada kogukondi ja julgustada noori ise sündmusi korraldama. Vihmavarjuprojekt on lihtsustatud võimalus tegevusi ellu viia MTÜ Partnerite poolt toetatuna. Partnerid kui «vihmavari» vastutab tegevuste abikõlbulikkuse, rahastuse ning aruandluse eest PRIAga. Taotleja roll on projekti tegevused kokkulepitud tingimustel ellu viia.

Sihtgrupp: Piirkonna MTÜd,  huvirühmad, sõpruskonnad

Eelarve: 11 111,12 

Toetus: 10 000,00