Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Kõik

Ettevõtjate õppereis Ruhnu saarele

MTÜ Partnerid teadmussiirde projekt

Eesmärk: Inspiratsiooni ja motivatsiooni õppereisi eesmärgiks on külastada Saarte Koostöökogu piirkonna Ruhnu valda, tutvuda ettevõtjatega ning LEADER projektidega. Saada inspiratsiooni, uusi ideid, teadmisi ning vahetada kogemusi kohaliku toidu tootmise, turismi, noorte kaasamise ning muu ettevõtluse alal ning turundamise valdkonnas. Vahetada kogemusi, kuidas saadakse hakkama kriisi olukordades ning milliseid lahendusi on leitud sõjast tingitud energia ning hindade tõusuga saabunud olukorras. Ettevõtjatele on teiste ettevõtete külastamine oluliseks väljundiks omavahelisel suhtlemisel, koostööpartnerite leidmisel. Õppereisid liidavad piirkonna inimesi, paraneb omavaheline koostöö, nii mõnelegi probleemile leitakse ühistel aruteludel lahendus. Õppereis hõlmab mitut koolitusmeetodit: vaatlus, vahetu suhtlemine, kogemuste vahetamine ja võimalusel ka praktiline tegevus.

Sihtgrupp: piirkonna ettevõtjad, MTÜ-de ja KOV-ide esindajad

Eelarve: 5 367,78
Toetus:  4 831,00