Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ühisprojekt “Piirkonna ettevõtjate võimekuse tõstmine COVID-19 kriisiga toimetulekul”

MTÜ Partnerid meede 2.3 ühisprojekt

Partner: Vinni Vallavalitsus

Eesmärk: Koolituste ja kogemusvahetuste kaudu aidata kaasa MTÜ Partnerid tegevuspiirkonna ettevõtjate kohanemisele COVID-19 järgselt tekkinud olukorraga. Ettevõtjad saavad omavahel kogemusi ja kontakte vahetada, paraneb konkurentsivõime, koostöö ja valmisolek tulevasteks kriisideks. Koolituste käigus saadud teadmiste kaudu saavad ettevõtjaid oma tooteid/teenuseid paremini turundada. Ettevõtjad saavad teadmisi ja praktilisi juhiseid, kuidas toetada töötajaid pandeemiajärgsel kohanemisel ja hoida nende vaimset tervist. Osalejad saavad rohkem teadmisi ringmajandusest, ringdisaini ja tootearenduse protsessidest, mida rakendada oma ettevõtetes.

Sihtgrupp: Ettevõtjad, ettevõtlusega tegelevad MTÜ-d

Eelarve: 11 111,00

Toetus: 9999,90