Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Õppe- ja kogemusreis Saaremaale

MTÜ Partnerid teadmussiirde projekt

Eesmärk: 2023.a teeme õppe- ja kogemusreisi Saaremaale, kus tutvume sealsete ettevõtjate ja MTÜde tegevusega. Kohtume Saaremaa Koostöökogu töötajatega, et kaaluda võimalikke koostööprojekte noorte ettevõtlikkuse tõstmiseks. Õppereisi eesmärk on saada inspiratsiooni, uusi ideid, teadmisi ning vahetada kogemusi kohaliku toidu tootmise, turismi, noorte kaasamise ning muu ettevõtluse alal ning turundamise valdkonnas. Vahetada kogemusi, kuidas saadi hakkama koroona piirangute ajal ning milliseid lahendusi on leitud sõjast tingitud energia ning hindade tõusuga saabunud kriisis. Ettevõtjatele on teiste ettevõtete külastamine oluliseks väljundiks omavahelisel suhtlemisel, koostööpartnerite leidmisel. Õppereisid liidavad piirkonna inimesi, paraneb omavaheline koostöö, nii mõnelegi probleemile leitakse ühistel aruteludel lahendus. Õppereis hõlmab mitut koolitusmeetodit: vaatlus, vahetu suhtlemine, kogemuste vahetamine ja võimalusel ka praktiline tegevus.

Sihtgrupp: Ettevõtjad, MTÜ-de esindajad

Eelarve: 11 111,00

Toetus: 9999,90