Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Kohaturundus kui küla arengu võti (I osa)

MTÜ Partnerid meede 1.2 ühisprojekt

Partner: Vinni Vallavalitsus

Eesmärk: Ühisprojekti eesmärk on koolituste ja kogemusvahetuste kaudu aidata kogukondadel turundada MTÜ Partnerid tegevuspiirkonna külasid ja külamaju ning selle kaudu piirkonda üldisemalt. Ühisprojekti raames viime läbi kolm 1-päevast koolitust ja toimub üks 1-päevane Eesti-sisene õppereis.

Sihtgrupp: Piirkonna külaseltside eestvedajad, MTÜde ja KOVide esindajad, ettevõtjad

Eelarve: 11 111,00

Toetus: 9999,90