Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Strateegia koostamine

Kutsume osalema uuringutes

Hea elanik/ettevõtja!

MTÜ Partnerid on koostamas tegevuspiirkonna (Rakvere vald, Haljala vald (v.a. endise Vihula valla ala), Vinni vald (v.a. endise Rägavere valla ala) ja Viru-Nigula vald (v.a. endise Aseri valla ala) arengustrateegiat aastateks 2023-2027, mille raames viiakse mais-juunis 2022 läbi piirkonna elukeskkonna uuring ja ettevõtluskeskkonna uuring.

Elukeskkonna rahulolu uuringuga soovime saada sisendit, mis aitaks meil suunata oma tegevused ja rahastuse piirkonna elanike jaoks kõige olulisematesse valdkondadesse.
Palun täida küsimustik lingil https://www.connect.ee/uuring/462916539/

Ettevõtluskeskkonna uuringuga  soovime selgitada välja ettevõtjate hinnangud MTÜ Partnerid tegevuspiirkonna ettevõtluskeskkonnale ning ootused selle arendamise osas.
Palun täida küsimustik lingil https://www.connect.ee/uuring/462555966/

Täname!

Arengustrateegia sidusrühmade seminarid

MTÜ Partnerid arengustrateegia 2023-2027 koostamiseks viime läbi järgmised seminarid:

9.mai kell 09.30 Haljala Sämmi Grillis strateegia noorte sidusrühma ideekorje seminar

12.mai kell 10.00 Lammasmäe Puhkekeskuses strateegia ettevõtjate sidusrühma ideekorje seminar

16.mai kell 09.30 Haljala Sämmi Grillis strateegia kogukonna sidusrühma ideekorje seminar

6.juuni kell 10.00 Lammasmäe Puhkekeskuses strateegia noorte, ettevõtjate ja kogukonna seminar