Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Taotlemine

MTÜ Partnerid avab taas taotlusvooru Meede 2.3 COVID-19 mõju leevendamine!

Hea piirkonna ettevõtja!

2020.a. märtsis alanud COVID-19 viiruselaine ning sellega kaasnenud piirangute tõttu on ettevõtjate hinnangul COVID-19 mõju nii üldiselt riigi majandusele kui konkreetselt ettevõtte tegevusele suur või väga suur. Kõige suuremat mõju on tajunud majutuse, toitlustuse, veonduse ja laonduse valdkondade ettevõtjad. Väiksem mõju on olnud nendes ettevõtetes, kus tegevus on jätkunud vaatamata kehtestatud piirangutele. Ettevõtjad on toonud välja, et tegevuse peamiseks probleemiks on vähenenud nõudlus toodangu või teenuse järele, seetõttu on tulnud oma ettevõtte tegevus ajutiselt peatada või hoopiski lõpetada.

Et aidata piirkonna ettevõtjaid COVID-19 negatiivsete mõjudega toimetulekul avab MTÜ Partnerid 12.-16.september 2022.a. oma piirkonna ettevõtjatele ja ettevõtlusega tegelevatele MTÜ-dele täiendava taotlusvooru Meede 2.3  COVID-19 mõju leevendamine.

Meetme eesmärgiks on aidata kaasa COVID-19 negatiivsete mõjude leevendamisele ning seeläbi toetada MTÜ Partnerid tegevuspiirkonna (Rakvere vald; Haljala vald (v.a. endine Vihula vald); Vinni vald  (v.a. endine Rägavere ja Laekvere vald); Viru-Nigula vald (v.a. endine Aseri vald) ettevõtjate jätkusuutlikkuse taastumisele ning suurendada ettevõtete ja ettevõtlusega tegelevate MTÜ-de valmisolekut tulevasteks kriisideks.

Meetmel on tähtis roll investeeringute ning COVID-19 põhjustatud kriisi mõjuga toimetulemist soodustavate tegevuste toetamisel, et paremini rakendada kohalikku toorainet, ressurssi, potentsiaali (kohalik inimene, kultuur, loodus, miljööpärand, säästev energia, mereäärne asukoht) ning parandada ettevõtluskeskkonda, suurendada ettevõtlikkust ja ettevõtjate konkurentsivõimet, pakkuda elanikele ja külastajatele uusi tooteid ja teenuseid, soodustada ettevõtete integreerimist ja keskkonnasäästlikumat majandamist. Ettevõtlustegevuse mitmekesistamine on üks konkurentsivõime parandamise ja täiendavate sissetulekute saamise võimalusi, et leevendada COVID-19 mõju ettevõttes.

Taotlema ootame ettevõtjaid, kes on COVID-19 piirangute tõttu enim kannatanud, kelle müügitulu on langenud aastatel 2020 ja 2021 võrreldes 2019. aastaga.

Selleks, et olla kindel, kas Sinu idee sobib meie COVID-19 meetme nõuetega, tule kindlasti meie infopäevale, mis toimub 23.augustil 2022.a. algusega kell 16.00 Haljala  Sämmi Grillis või võta ühendust MTÜ Partnerid töötajatega (https://mtupartnerid.eu/inimesed-kategooria/tootajad/).

Koos leiame parima lahenduse Sinu ettevõtte muredele!

Elsa Hundt
MTÜ Partnerid tegevjuht

Lõppesid M2.1 ja M2.2 taotlusvoorud

Täna, 25. märtsil lõppes  MTÜ Partnerid meede 2.1  ja meede projektitaotluste vastuvõtt.

Meede 2.1 esitati 23 taotlust abikõlbuliku maksumusega 476 889,24 eurot. Toetust taotleti kokku 242 989,22 eurot, meetme eelarve 248 200 eurot.

Meede 2.2 esitati 2 taotlust abikõlbuliku maksumusega 15 026,66 eurot. Toetust taotleti kokku 13 104,91 eurot, meetme eelarve 20 000 eurot.

Avatud on M2.1 ja M2.2 taotlusvoorud

Hea taotleja!

Alates tänasest, 21. märtsist kuni reede, 25. märtsi kella 16.00-ni on avatud järgmised MTÜ Partnerid  taotlusvoorud:
Meede 2.1 – Ettevõtluse investeeringud
Meede 2.2 – Ettevõtlikkuse ja konkurentsivõime tõstmine
Hindamise tähtaeg 6. juuni 2022.a.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid leiab siit

Küsimuste korral palun helistada  514 8775,  528 6307 või kirjutada info@mtupartnerid.eu

Taotlusvoorude ajakava 2022

Hea taotleja!

MTÜ Partnerid avab 14.-18. veebruar 2022.a. kuni kella 16.00-ni järgmised taotlusvoorud:
Meede 1.1 – Elukeskkonna investeeringud
Meede 1.2 – Kohaliku kultuuri arendamine
Hindamise tähtaeg 3. mai 2022.a.

MTÜ Partnerid avab 21.- 25. märts 2022.a. kuni kella 16.00-ni järgmised taotlusvoorud:
Meede 2.1 – Ettevõtluse investeeringud
Meede 2.2 – Ettevõtlikkuse ja konkurentsivõime tõstmine
Hindamise tähtaeg 6. juuni 2022.a.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid leiab siit

Küsimuste korral palun helistada  514 8775,  528 6307 või kirjutada info@mtupartnerid.eu

Lõppesid M1.1 ja M1.2 taotlusvoorud

Täna, 18. veebruaril kell 16.00 lõppesid järgmised projektitaotluste voorud:

Meede 1.1 Elukeskkonna investeeringud. Eelarve 385 500 eurot.
Esitati 15 taotlust, abikõlbuliku maksumusega 734 394,70 eurot, toetust küsiti 542 079,28 eurot.

Meede 1.2 Kohaliku kultuuri arendamine. Eelarve 75 000 eurot.
Esitati 12 taotlust, s.h. 4 ühisprojekti,  abikõlbuliku maksumusega 85 734,92 eurot, toetust küsiti
75 196,60 eurot.

Meetmete infopäevad

Hea taotleja!

12. jaanuaril 2022.a algusega kell 16.00 toimub Haljalas Sämmi Grilli konverentsiruumis infopäev:
Meede 1.1 – Elukeskkonna investeeringud
Meede 1.2 – Kohaliku kultuuri arendamine

19. jaanuaril 2022.a algusega kell 16.00 toimub Haljalas Sämmi Grilli konverentsiruumis infopäev:
Meede 2.1 – Ettevõtluse investeeringud
Meede 2.2 – Ettevõtlikkuse ja konkurentsivõime tõstmine

Registreeruda palume infopäevale hiljemalt 10. jaanuariks 2022.a helistades  5553 9133,  528 6307 või kirjutades info@mtupartnerid.eu

NB! Tulenevalt Vabariigi Valitsuse korraldusest peab olema kõigil osalejatel alates 18. eluaastast kaasas COVID tõend vaktsineerituse või läbipõdemise kohta. Kehtib koos isikut tõendava dokumendiga.