Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Taotlemine

Taotlusvoorude ajakava 2023

MTÜ Partnerid avab 2023. aastal  järgmised taotlusvoorud:

16.–20. jaanuar 2023.a kuni kella 16ni
Meede 2.3  – COVID-19 mõju leevendamine
Hindamise tähtaeg 31. märts 2023.a.
Infopäev toimub 8. detsembril kell 16 Haljala Sämmi Grillis.
Infopäevale palun registreerida hiljemalt 5.detsembriks 2022 e-posti aadressil info@mtupartnerid.eu

13.–17. veebruar 2023.a kuni kella 16ni
Meede 1.2 – Kohaliku kultuuri arendamine
Meede 2.1 – Ettevõtluse investeeringud
Meede 2.2 – Ettevõtlikkuse ja konkurentsivõime tõstmine
Hindamise tähtaeg 30. aprill 2023.
Infopäev toimub 26. jaanuaril 2023 Haljala Sämmi Grillis:
M1.2 algusega kell 15.00
M2.1 ja M2.2 algusega kell 16.00
Infopäevale palun registreerida hiljemalt 23. jaanuariks 2023 e-posti aadressil info@mtupartnerid.eu

Taotlemiseks vajalikud dokumendid leiab siit

Info ja nõustamine: info@mtupartnerid.eu või tel 514 8775

Meetmete infopäev!

MTÜ Partnerid meetmete infopäev toimub 26. jaanuaril 2023 Haljala Sämmi Grillis
M1.2 algusega kell 15.00
M2.1 ja M2.2 algusega kell 16.00

Infopäevale palun registreerida hiljemalt 23. jaanuariks 2023 e-posti aadressil info@mtupartnerid.eu

Meede 2.3 taotlejate ärakuulamine

6.oktoobril algusega kell 14.00 kuulab hindamiskomisjon Meede 2.3 projektitaotlejaid MTÜ Partnerid büroos, Laada 27. Kõiki projektitaotlejaid teavitatakse kirjalikult.

MTÜ Partnerid avab taas taotlusvooru Meede 2.3 COVID-19 mõju leevendamine!

Hea piirkonna ettevõtja!

2020.a. märtsis alanud COVID-19 viiruselaine ning sellega kaasnenud piirangute tõttu on ettevõtjate hinnangul COVID-19 mõju nii üldiselt riigi majandusele kui konkreetselt ettevõtte tegevusele suur või väga suur. Kõige suuremat mõju on tajunud majutuse, toitlustuse, veonduse ja laonduse valdkondade ettevõtjad. Väiksem mõju on olnud nendes ettevõtetes, kus tegevus on jätkunud vaatamata kehtestatud piirangutele. Ettevõtjad on toonud välja, et tegevuse peamiseks probleemiks on vähenenud nõudlus toodangu või teenuse järele, seetõttu on tulnud oma ettevõtte tegevus ajutiselt peatada või hoopiski lõpetada.

Et aidata piirkonna ettevõtjaid COVID-19 negatiivsete mõjudega toimetulekul avab MTÜ Partnerid 12.-16.september 2022.a. oma piirkonna ettevõtjatele ja ettevõtlusega tegelevatele MTÜ-dele täiendava taotlusvooru Meede 2.3  COVID-19 mõju leevendamine.

Meetme eesmärgiks on aidata kaasa COVID-19 negatiivsete mõjude leevendamisele ning seeläbi toetada MTÜ Partnerid tegevuspiirkonna (Rakvere vald; Haljala vald (v.a. endine Vihula vald); Vinni vald  (v.a. endine Rägavere ja Laekvere vald); Viru-Nigula vald (v.a. endine Aseri vald) ettevõtjate jätkusuutlikkuse taastumisele ning suurendada ettevõtete ja ettevõtlusega tegelevate MTÜ-de valmisolekut tulevasteks kriisideks.

Meetmel on tähtis roll investeeringute ning COVID-19 põhjustatud kriisi mõjuga toimetulemist soodustavate tegevuste toetamisel, et paremini rakendada kohalikku toorainet, ressurssi, potentsiaali (kohalik inimene, kultuur, loodus, miljööpärand, säästev energia, mereäärne asukoht) ning parandada ettevõtluskeskkonda, suurendada ettevõtlikkust ja ettevõtjate konkurentsivõimet, pakkuda elanikele ja külastajatele uusi tooteid ja teenuseid, soodustada ettevõtete integreerimist ja keskkonnasäästlikumat majandamist. Ettevõtlustegevuse mitmekesistamine on üks konkurentsivõime parandamise ja täiendavate sissetulekute saamise võimalusi, et leevendada COVID-19 mõju ettevõttes.

Taotlema ootame ettevõtjaid, kes on COVID-19 piirangute tõttu enim kannatanud, kelle müügitulu on langenud aastatel 2020 ja 2021 võrreldes 2019. aastaga.

Selleks, et olla kindel, kas Sinu idee sobib meie COVID-19 meetme nõuetega, tule kindlasti meie infopäevale, mis toimub 23.augustil 2022.a. algusega kell 16.00 Haljala  Sämmi Grillis või võta ühendust MTÜ Partnerid töötajatega (https://mtupartnerid.eu/inimesed-kategooria/tootajad/).

Koos leiame parima lahenduse Sinu ettevõtte muredele!

Elsa Hundt
MTÜ Partnerid tegevjuht