Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Koolitus „Kogukonnamajade turundamine ja teenuste arendamine“

Ühisprojekti Kohaturundus kui küla arengu võti (I osa) esimene koolitus „Kogukonnamajade turundamine ja teenuste arendamine“ toimub 9. novembril 2023.a kell 10 Haljalas Sämmi Grilli konverentsiruumis (Metsvindi tee 2, Haljala alevik).

Päevakava
9.30 Kogunemine, tervituskohv
10.00 – 10.30 Kogukonnateenus. Kogukonnamajade baasil teenuste arendamine. Liia Lust
10.30-11.30  Äriplaani koostamise ABC. Kamari seltsimaja äriplaani põhjal.Liia Lust
11.30-11.45 Väike jalasirutus
11.45-12.15 Rahavoogude planeerimine. Liia Lust
12.15-13.00 Kogukonnateenused Voose küla näitel. Tanel Talve
13.00-13.30 Lõunapaus
13.30-14.00 Voose kogukonnaga jätkame.
14.00-15.00 Kogukonnateenused, külaturism Metsanurme külamaja näitel. Anneli Kana
15.00- 15.15 Virgestuspaus
15.15- 16.45 Kogukonna teenuste turundamine. Anneli Kana
16.45- 17.15 Kokkuvõtted ja arutelu

Koolituse õpiväljundid:

  • Osalejad on saanud uued teadmised ja oskused kogukonnamajade baasil teenuste väljatöötamiseks
  • Osalejad omandavad teadmised teenuste osutamisel vajalikest seadusandlikest aktidest
  • Tunnevad ja on saanud praktilisi kogemusi  teiste kogukonnamajade praktikatest
  • Oskavad hinnata kogukonnas olevaid ressursse tegevuste elluviimiseks, omandanud äriplaani koostamise  alused
  • Praktiliste näidete varal saavad luua oma maja lugu ja omandavad turundamise alustõed

 Koolitusel kasutatavad meetodid: arutelud, praktilised tööd, loeng, kogemuslood jm

Koolitajad:
Anneli Kana – Metsanurme külamaja baasil  väljatöötanud teenused
Tanel Talve – Loonud koostöös Voose kogukonnaga  Voose päikesekodu innovaatilised lahendused.
Liia Lust –  Maamajanduse konsulent V tase, täiskasvanud koolitaja V kutsetase, praktilised kogemused Kamari kogukonnamaja teenuste arendamisel