Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Eelarveperioodi 2023-2027 teade

LEADER tegevusrühm MTÜ Partnerid teatab:

Soovime ka uuel Euroopa Liidu eelarveperioodil 2023-2027 oma tegevust jätkata.
Selleks plaanime teha uue piirkonna arengustrateegia, mille väljatöötamiseks esitame PRIAle ajavahemikul 15.03.-04.04.2022 toetustaotluse.

Tegevuspiirkonna asustusüksuste elanikel: Haljala vald (v.a. endise Vihula valla ala), Rakvere vald, Vinni vald (v.a. endise Rägavere valla ala) ja Viru-Nigula vald (v.a. endise Aseri valla ala) on võimalus strateegia koostamise protsessis aktiivselt osaleda ja kaasa rääkida.
MTÜ Partnerid täpne asustusüksuste loetelu on leitav siit

Uued  strateegiad peavad olema PRIAle esitatud hiljemalt 31. märtsiks 2023.a.

MTÜ Partnerid korraldab avaliku ürituse arengustrateegia koostamise alustamiseks, millest teatame  täiendavalt Virumaa Teatajas ja oma kodulehel.