Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Regionaalmaasikas 2023

Madis Kallas: Regionaalmaasika laureaadid on eeskujuks meile kõigile

Peaminister Kaja Kallas ja regionaalminister Madis Kallas andsid pidulikul tänuüritusel üle tänavused regionaalmaasika auhinnad, mille pälvisid silmapaistvad kohaliku elu edendajad ja hoogustajad. Kokku anti viis auhinda, millega tunnustati inimesi ja algatusi üle Eesti.

„See teeb heameelt, et meil on niivõrd palju tublisid  ja silmapaistvaid inimesi, kes oma panusega aitavad tugevasti kaasa Eestimaa eri paikade arengule ja heale elukeskkonnale,“ tunnustas regionaalminister Madis Kallas. „Riik ja omavalitsused saavad luua eeldused atraktiivseks elupiirkonnaks, ent tõelise eluvaimu puhuvad paikadele sisse just seal elavad ja töötavad inimesed. Nemad on inimesed, kes tänu oma tegevusele muudavad elu maal kestvaks.“

Auhinna saajad on silma paistnud tegevusega, millel on olnud regionaalarengu seisukohast oluline mõju. Kas on edendatud piirkonna majandust läbi töökohtade loomise, piirkonnaspetsiifiliste toodete ja teenuste pakkumise või siis aidatud muul moel oluliselt kaasa piirkonna arengule, eripära säilimisele ja tutvustamisele. Konkursile võisid kandidaate esitada ja kandideerida kõik inimesed, organisatsioonid, riigiasutused ning kohalikud omavalitsused.

„Minu suur tänu ja lugupidamine nii tänavustele laureaatidele kui ka kõikidele esitatud kandidaatidele. Konkurss oli tasavägine ja parimatest parimaid välja valida oli paras väljakutse, sest häid ja tublisid tegijaid oli esitatud meile päris palju,“ tõdes regionaalminister Kallas.

Auhinnasaajaid tunnustati Eesti klaasikunstniku Maret Sarapu tehtud klaasist maasikaga.

Regionaalauhinna 2023. a laureaadid

Lääne-Virumaa LEADER-tegevusrühm MTÜ Partnerid, kes aitavad kaasa kohaliku mahetoidu väärtustamise ning tarbimise tõstmisele piirkonnas, korraldades kümneid koolitusi haridusasutustes ja suurüritustel.

Aclima OÜ, Valgas asuv ettevõte, kes edendab kohalikku majandust ja annab tööd 68 inimesele. Aclima OÜ on elujõuline ettevõte ja arendusmeelne tööandja, kes on spetsialiseerunud spordiriiete tootmisele. Valgas asuv tehas on laiendanud oma tootmispinda ja investeerinud kaasaegse tootmishoone rajamisse.

Green Gravels OÜ, Järvakandis asuv ettevõte, kes edendab kohalikku majandust ja annab tööd kümnele inimesele. Ettevõte on spetsialiseerunud klaasvahtkillustiku tootmisele, edendab taaskasutust ja keskkonnasäästlikku tootmist ning osaleb aktiivselt Järvakandi klaasiklastri tegevusmudeli väljatöötamises.

Lutsu Teater, Põlvamaal Lutsu külas asuv külateater, kes on aidanud kaasa piirkonna eripära säilimisele. Lutsu Teater kaasab külaelanikke ühistegevusse, etendustes teevad kaasa külaelanikud ja kohalikud lõõtspillimängijad, etenduse ajal müüvad kohalikud ettevõtjad oma tooteid ja pakuvad majutust.

Saaremaa toidufestival – üritus, mis soodustab kohalikku ettevõtlust, kogukondlikku tegevust ja pikendab turismihooaega Festivalil väärtustatakse kohalikku toorainet ja toodangut, kaasatakse aktiivselt külamajasid ja pakutakse võimalust ise aktiivselt programmis kaasa lüüa. Tänavune festival on järjekorras juba kümnes.

Regionaalarengu auhind anti tänavu välja juba kümnendat korda. Eelnevatel aastatel on tunnustatute seas olnud ni kogukonna eestvedajaid ja sädeinimesi, kultuuri- ja spordiürituste korraldajaid, kohalikke ettevõtjaid ja omavalitsusi, aga ka muude silmapaistvate algatuste eestvedajaid. Nii on saanud teiste seas auhinna näiteks Peipsi toidu võrgustik (2022), ettevõte Viljandi Aken ja Uks (2021) ning Margit Kääramees ja Kassari saare Orjaku külaselts (2020). Tublisid laureaate on aga kümne aasta peale kokku olnud väga palju teisigi.