Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Rahvusvaheline koostööprojekt Amaze Me Leader

Koostööpartnerid:  MTÜ Ida-Harju Koostöökoda (juhtpartner), MTÜ Partnerid ja GAL Colinele Prahovei (Rumeenia)

Projekti eesmärgid on:
Tugevdada koostööd maapiirkondade vahel ning tutvustada LEADER programmi nooremale generatsioonile vanuses 17 – 29:
1. Arendada rahvusvahelist maapiirkonna / linnalähedase (maa)piirkonna noorte võrgustikku;
2. Julgustada noori / nooremat generatsiooni jääma maapiirkonda ning osalema senisest enam oma kodupiirkonna arengus.

Projekti sihtgrupiks on noored erinevatest regioonidest, sealhulgas:
• Maapiirkonna/linnalähedase maapiirkonna noorukid vanuses 17-29, kes hetkel ei õpi ega tööta;
• Maapiirkonna/linnalähedase maapiirkonna noorukid vanuses 17-29, kes hetkel õpivad (keskkoolis, kutsekoolis, ülikoolis vms);
• Maapiirkonna/linnalähedase maapiirkonna noorukid, kes on motiveeritud omandama uusi oskusi läbi projektitegevuses vabatahtlikuna osalemise. 

Eelarve: 33 334,00

Toetus: 30 000,00