Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Lõppes meede 2.1 ja 2.2 taotlusvoor

See üritus on möödas

Meede 2.1 Ettevõtluse investeeringud esitati 18 projektitaotlust maksumusega 373 080,33 eurot, toetust soovitakse summas 192 933,05 eurot. Meetme eelarve on 152 000 eurot.

Meede 2.2 Ettevõtluse ja konkurentsivõime tõstmine esitati 3 projektitaotlust summas 11 860 eurot, toetus 10 674 eurot. Eelarve 20 000 eurot.

MTÜ Partnerid teostab projektitaotluste tehnilise kontrolli 20 tööpäeva jooksul ning esitab peale seda nõuetele vastavad taotlused korraga hindamiseks komisjonile. Paikvaatluste toimumise ajad teatame eelnevalt ning neile, kes soovisid tulla hindamiskomisjonile projekti tutvustama tulla, teatame samuti kirjalikult ära kuulamise kuupäeva ja kella aja.

Investeeringu ellu viimisega võib omal vastutusel alustada järgmisel päeval, kui MTÜ PArtnerid on projektitaotlused PRIA-le esitanud. Selle kohta saadame Teile kirjaliku teate.