M 1.2 Kohaliku kultuuri arendamine 28.jaanuar - 01.veebruar 2019.a. kuni kella 16.00-ni

          Hindamistähtaeg 29.aprill 2019.a.

          Infopäev 09.jaanuar 2019.a. algusega kell 16.00 Haljala Sämmi Grilli konverentsi ruumis

M2.1  Ettevõtluse investeeringud 11.-15.märts 2019.a. kuni kella 16.00-ni

          Hindamistähtaeg 11.juuni 2019.a.

          Infopäev 10.jaanuar 2019.a. algusega kell 16.00 Haljala Sämmi Grilli konverentsi ruumis

M2.2 Ettevõtlikkuse ja konkurentsivõime tõstmine 11.-15.märts 2019.a. kuni kella 16.00-ni.

        Hindamistähtaeg 11.juuni 2019.a.

        Infopäev 10.jaanuar 2019.a. algusega kell 16.00 Haljala Sämmi Grilli konverentsi ruumis


M 2.1 Ettevõtluse investeeringud 05.-09.märts 2018.a. kuni kella 16:00-ni

M 2.2 Ettevõtlikkuse ja konkurentsivõime tõstmine 05.-09.märts 2018.a. kuni kella 16:00-ni

           Hindamistähtaeg 30.mai 2018.a.

           Infopäevad meetmed 2.1 ja 2.2 taotlejatele toimuvad:

           08.veebruar kell 16:00 Vinni Hosteli saalis

           14.veebruar kell 16:00 Haljala Grilli konverentsi ruumis

M 1.2 Kohaliku kultuuri arendamine 23.-27.aprill 2018.a. kuni kella 16:00-ni.

         Hindamistähtaeg 23.juuli 2018.a.

         Infopäev 02.aprill 2018.a. kell 16:00 Haljala Grilli konverentsi ruumis 

M 1.1 Elukeskkonna investeeringud 01.-05.oktoober 2018.a. kuni kella 16:00-ni

          Hindamistähtaeg 03.jaanuar 2019.a.

         Infopäev 04.september 2018 .a. algusega kell 16:00 Haljala Grilli konverentsi ruumis

M3     Koostööarendamine 01.01.- 31.12.18 KTG-de koostöö projektid


Meede 1.2 Kohaliku kultuuri arendamine -  24.-28.aprill 2017.a.

                Hindamistähtaeg 25.07.2017.a.

Infopäev 30.03.2017 algusega kell 15:00 Tabani Puhketalus

 Meede 2.1 Ettevõtluse investeeringud - 13.-17. veebruar 2017.a.

                 Hindamistähtaeg 17.mai 2017.a.

Meede 2.2 Ettevõtlikkuse ja konkurentsivõime tõstmine - 13.-17.veebruar 2017.a.

                Hindamistähtaeg 17.mai 2017.a.

 Projektitoetuse taotlejatele toimuvad infopäevad:

17.jaanuar k.a. kell 15:00 Selja Külamajas

18.jaanuar k.a. kell 15:00 Kadila Seltsimajas

 

Meede 1.2 Kohaliku kultuuri arendamine - 24.-28.aprill 2017.a.

Infopäevad toimuvad märtsikuus

Meede 3 Koostöö arendamine - 01.01.-31.12.17 Tegevusgruppide koostööprojektid