Organisatsioon Põhikiri Vabaühenduste eetikakoodeks

Vabaühenduste eetikakoodeks

 MTÜ Parrtnerid lähtub enda tegevuses vabaühenduste eetikakoodeksist.

Eetikakoodeks