Uudised Sündmused Põhja-Eesti kohaliku toidu võrgustiku aastakoosolek

Põhja-Eesti kohaliku toidu võrgustiku aastakoosolek

 Leader koostööprojekti "Põhja-Eesti kohalik toit"  raames kogunevad märgise omanikud j a koostööpartnerid 4.detsembril k.a. väljasõiduga koosolekule, et tutvuda Partnerite piirkonna märgisekandjatega, võtta kokku käesoleva aasta tegemised ja seada sihid järgmiseks aastaks.

Koguneme kell 10:30 Arkna Juustukoja juures, tutvume ettevõttega ja degusteerime juustusid, Edasi ligume Kulinale, tutvume Kulina veski ja Kulina mõisa poega. Lõuna ja arutelu toimub Barto Puhkemajas.

Päevakava:
Kuidas Põhja-Eesti toiduvõrgustikul 2018. aastal läinud on, ülevaade lettide toimimisest.
Ühisturundusest – mida ja kuidas järgmisel aastal turunduses, sh Põhja-Eesti kohaliku toidu kingitus, joogikonkurss, ühised laadal osalemised, toodete tutvustamised kokkadele.
Kuidas võrgustik jätkab 2019. aasta sügisest kui hetkel käimasolev Leader projekt lõppeb.
Info tulevastest sündmustest.

Märgisekandjate registreerumine hiljemalt 25. novembriks eha@arenduskoda.ee