Uudised Sündmused Meede 1.2 taotlejate ärakuulamine

Meede 1.2 taotlejate ärakuulamine

 MTÜ Partnerid meede 1.2 hindamiskomisjoni koosolek ja taotlejate ärakuulamine toimub 27.märtsil MTÜ Partnerid büroos Laada 27, algusega kell 9.00

Soovi avaldanud projektitaotlejatele on väljastatud teated.