Uudised Sündmused Meede 1.1 projektitaotlused esitati PRIA-sse

Meede 1.1 projektitaotlused esitati PRIA-sse

 Meede 1.1 kinnitatud eelarve 2018.a. on 343 809 eurot. Hinnati 13 projektitaotlust ning toetust taotleti summas 758 215,59 eurot. Pingerea alusel said rahastuse ettepaneku meie poolt 7 projektitaotlust, kogusummas 343 808, 99 eurot. Maksimaalselt saadi hindepunkte 3,75 ning viimasel rahastuse ettepaneku saajal on 3,36 punkti. Kõik Taotlused ületasid lävendi (2.50)