Uudised Sündmused Lõppes meede 1.1 taotluste vastuvõtt

Lõppes meede 1.1 taotluste vastuvõtt

 Meetmesse 1.1 Elukeskkonna investeeringud esitati 14 projektitaotlust. Investeeringuid on planeeritud kokku 1 060 132, 29 euro eest ning toetust taotletakse 954 119,03 eurot.

PRIA ennistas peale taotlusvooru lõppemist esitatud taotluse 12.10.18, seega esitati vooru 15 projektitaotlust, investeeringute mahuga 1 074 077,29 eurot ning toetus 966 669,53 eurot.

Eelarve on 343 809 eurot.