Uudised Sündmused Juhatuse elektrooniline koosolek

Juhatuse elektrooniline koosolek

 MTÜ Partnerid juhatuse elektrooniline koosolek.

Päevakord:

1. Meede 1.1 hindamiskomisjoni kinnitamine

2. Meede 1.1 hindamiskomisjoni esimehe ja sekretäri kinnitamine

3.Meede 1.1 projektitaotluste hindamisele esitamine