Organisatsioon Hindamise töörühm Hindamise töörühm

Hindamise töörühm

 MTÜ Partnerid esitatud projektitaotluste hindamise töörühm: (kehtetu)

1. Leo Aadel

2. Raivo Heinmets

3. Siiri Saarmets

4. Kaido Veski

5. Meelis Maine

6. Ülo Niisuke

 

Asendusliikmed:

1. Viktor Hänninen

2. Uno Muruvee

3. Andre Kaurla